ZNIKNIĘCIE MOŻLIWOŚCI

Wraz ze zniknię­ciem wszelkich innych możliwości związki zawo­dowe równoważyły jego słabość i jego poczucie przymusu. Zdobywając — w tej korzystnej sy­tuacji — coraz więcej członków, związki stały się ważnym czynnikiem politycznym; podobnie jak przeciwstawiały się korporacji, taka sama była ich rola w stosunku do państwa. Brak zasobów finan­sowych kompensowały one ilością wyborczych gło­sów, którymi dysponowały. Znalazły one sojuszni­ka w rodzącym się stanie pedagogów i naukow­ców , od dawna będącym w opozycji do wielkich przedsiębiorców. Sojusz ten, poparty w pewnym stopniu przez farmerów, stanowił jądro koalicji Rooseveltowskiej. W tej sytuacji sfery gospodar­cze mogły z łatwością sobie wyobrażać, że bliski jest czas przejścia pod polityczną kontrolę państwa na stałe już podporządkowanego związkom zawo­dowym i „intelektualistom”.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.