ZGODNIE Z NATURĄ RYNKU

Zgodnie z naturą rynku jedna organizacja czy przedsiębiorstwo sprzedaje towary drugiemu, a granice między nimi są bardzo wyraźnie zazna­czone. To samo ograniczenie charakteryzuje firmę prywatną sprzedającą — powiedzmy — mleko w proszku Departamentowi Rolnictwa. Ale jeśli rynek zostanie zastąpiony przez planowanie, a iden­tyfikacja i adaptacja uzupełnią rekompensatę ma­terialną, to sprawa przedstawia się zupełnie ina­czej. Żadna wyraźna linia nie oddziela rządu od prywatnej firmy; linia ta staje się bardzo niewy­raźna, a nawet wręcz urojona. Każda organizacja ma znaczenie dla innych; ich członkowie mieszają się ze sobą w codziennej pracy; każda organizacja zaczyna akceptować cele innych organizacji; każda adaptuje cele innych organizacji do swych wła­snych celów. Toteż każda organizacja jest prze­dłużeniem innych. Wielkiego dostawcę samolotów łączą z siłami lotniczymi więzy, które — choć po­zornie różne — w zasadzie są tymi samymi wię­zami, jakie siły lotnicze łączą z rządem Stanów Zjednoczonych. W każdym przypadku najważniej­szymi więzami są wspólne cele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *