AWANSE I PRESTIŻ

Wzrost przynosi ze sobą awanse i prestiż. Wymaga ona wykwalifikowanej siły ludzkiej. Po­trzebuje zapewnienia przez rząd warunków badań rozwojowych. Dostawy wojskowe i inne wspoma­gają jej najbardziej rozwiniętą formę planowania. W każdym punkcie swej działalności rząd ma ta­kie cele, z którymi technostruktura może się iden­tyfikować lub, co bardziej odpowiada rzeczywi­stości, cele te stanowią wyraz adaptacji celów publicznych do celów technostruktury. Podobnie jak jednostka służy technostrukturze reagując na skomplikowany system motywacji, w którym nad­zwyczaj ważną rolę odgrywają identyfikacja i adaptacja, tak też ta sama motywacja znajduje odbicie w stosunkach między dojrzałą korporacją a państwem. Raz jeszcze stwierdzamy, jak ważną rolę odgrywa zasada zgodności. W niej tkwią ko­rzenie wpływu dojrzałej korporacji — wpływu, w porównaniu z którym jakże blado wypadają re­lacje czysto pieniężne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *