WZBUDZANE ZAINTERESOWANIE

Dzieje się tak dlatego, że Ateny, Florencja, Wene­cja, Sewilla, Agra, Kioto i Samarkanda, choć były miastami niezwykle ubogimi w porównaniu z nowo­czesną Nagoją, Dusseldorfem, Dagenham, Flintem czy Magnitogorskiem, zostawiały w swym życiu o   wiele więcej miejsca dla piękna. Toteż żadne miasto ery postindustrialnej nie wzbudza podob­nych zainteresowań artystycznych. I żaden podróż­nik powodowany tego rodzaju zainteresowaniami nie odwiedza miast przemysłowych, spośród zaś tych, które wyróżniają się architekturą powstałą po opublikowaniu Bogactwa narodów Adama Smitha (1776 r.), odwiedzane są tylko nielicz­ne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *