WYRAŹNA TENDENCJA

Przeciwdziałanie zwyżce cen, które dojrzałej korporacji pomagało zapewnić sta­bilność cen i płac, mogło prowadzić do ograniczenia dochodów przedsiębiorcy.Byłoby błędem, gdybyśmy kontrast ten przed­stawiali w zbyt ostrych barwach. Niemniej wy­stępująca tu tendencja jest wyraźna. To, co na pierwszy rzut oka wydawało się niszczącym opano­waniem władzy przez państwo, jak się okazało, niszczy przede wszystkim przedsiębiorstwo trady­cyjne. Nie niszczy natomiast dojrzałej korporacji, a raczej daje wyraz przystosowaniu się państwa do jej potrzeb.Poczynając od lat trzydziestych lęk businessu przed rządem wydawał się powszechną i trwałą cechą amerykańskiego życia politycznego. „Opo­zycja wobec rządu to więcej niż niezadowolenie z polityki określonej partii czy rządu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *