UDZIAŁ W PŁATNOŚCIACH

Podobnie rzecz miała się z jego udziałem w płat­nościach z tytułu ubezpieczeń społecznych, jak również z kosztami administracyjnymi i innymi obciążeniami.Inne formy przystosowania się państwa do po­trzeb systemu przemysłowego miały także w sto­sunku do dwóch form korporacji przeciwne skutki. Dawne przedsiębiorstwo korporacyjne ze względu na niższy stopień rozwoju miało mniejsze zapo­trzebowanie na wykwalifikowany personel, niż państwo go dostarczało. Ponieważ technologia by­ła bardziej prymitywna, przeto popieranie z fun­duszów publicznych rozwoju badań naukowych i zdobywania rynków przynosiło mniej korzyści. Jak stwierdziliśmy przed chwilą, związki zawodo­we, popierane przez państwo, odgrywają w sto­sunku do dojrzałej korporacji rolę służebną jako platforma porozumiewawcza; w stosunku do kor­poracji tradycyjnej ich celem było zwiększenie udziału w zyskach.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.