WSZYSTKIE POTRZEBY PRYWATNE

Wszyst­kie potrzeby prywatne, tam gdzie jednostka ma możność wyboru, z samej swej istoty biorą górę nad wszelkimi pragnieniami natury publicznej, za które trzeba płacić podatkami i którym nieodłą­cznie towarzyszy przymus. Koszt usług publicznych uważano także za stra­szliwe obciążenie dla prywata 2produkcji, chociaż działo się to w czasie, kiedy produkcja prywatna zaczynała się rozwijać. Usilnie przestrzegano przed szkodliwym wpływem opodatkowania na in­westycje: „Nie znam pewniejszego sposobu znie­chęcenia do inwestycji jak nałożenie podatków, które ludzie uważają za karę.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *