INFLACYJNY EFEKT

Działo się to w czasie, kiedy inflacyjny efekt bardzo wysokiej skali inwestycji budził niepokój. Te same osoby, które przestrzegały przed szkodliwymi skutkami podatków, zdecydowanie opowiadały się za poli­tyką monetarną zmierzającą do ograniczenia in­westycji. Zrozumienie naszych ekonomicznych wy­wodów wymaga wszakże zrozumienia jednej z ich podstawowych reguł. Ludzie na wysokich stano­wiskach, korzystając ze specjalnych przywilejów, mogą dopasowywać rozumowanie do potrzebnego im wyniku. Logiki wymaga się tylko od ludzi na niższych szczeblach.Dowodzono też z wielkim zapałem, że rozrastają­cy się rząd poważnie zagraża swobodom indywi­dualnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *