KORPORACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Korporacyjne przedsiębiorstwo tradycyjnego ty­pu — przeciwnie — potrzebę kształtowania ogól­nego popytu odczuwało w znacznie mniejszym stopniu, a jej właściciele byli uzależnieni o wiele bardziej od poziomu kosztów produkcji. Ponieważ korporacja ta reprezentowała wcześniejszą fazę rozwoju, przeto w mniejszym stopniu zajmowała się planowaniem, a zatem mniej kłopotu sprawia­ły jej fluktuacje popytu. Za niepowodzenie w uzy­skaniu zysków przedsiębiorca odpowiadał tylko przed samym sobą; chociaż niepowodzenie to było czymś nieprzyjemnym, jednakże nie zagrażało sa­memu jego istnieniu. Nie musiał on chronić wiel­kiej organizacji. Tymczasem, ponieważ dążył on w zasadzie do maksymalizacji zysków, pociągało to za sobą obciążenie przedsiębiorstwa większymi podatkami, co wpływało także i na jego sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *