TM, GDZIE ISTNIEJE KONFLIKT

Tam gdzie istnieje konflikt między prio­rytetem przemysłowym i estetycznym, państwo jest tym czynnikiem, który musi zapewnić pier­wszeństwo estetyce przed potrzebami przemysłu. Jedynie państwo potrafi obronić krajobraz przed liniami wysokiego napięcia, reklamami,’drwalami, górnikami i często przed własnymi budowniczymi autostrad. Tylko ono może określić, że pewne wzor­ce konsumpcji — samochód w śródmieściach nowo­czesnych miast jest tu dobitnym przykładem — są niezgodne z celami estetycznymi. Jedynie pań­stwo może chronić radio i telewizję przed zamie- izonymi dysonansami lub stworzyć alternatywy, którym nie grozi to niebezpieczeństwo. Gdyby zaś zapewniono priorytet estetyce, to od państwa wy­magalibyśmy, by jej broniło nie, jak obecnie, spo­radycznie) i w odpowiedzi na wyjątkowy gwałt zadany wrażliwości estetycznej, lecz normalnie i w sposób naturalny jako obrońca celów, dla któ­rych rozważania estetyczne są zawsze ważne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *