PROBLEMY W PRACY

W pracy swej jednak pro- bierny, przed którymi stoi, rozwiązuje wewnątrz siebie. Nie potrafi on pracować w zespole czy z ze­społem. To zasadniczo wyjaśnia powody, dlaczego wielkie techniczne i produkcyjne osiągnięcia sy­stemu przemysłowego z reguły łączą się z ba­nalnym czy wręcz szkaradnym projektem pla­stycznym.Ponieważ sfera estetyczna znajduje się poza za­sięgiem systemu przemysłowego, przeto jego człon­kowie będą naturalnie skłonni podkreślać jej nie­istotny charakter. Młodzieńcy, którzy nie znoszą łaciny, ekonomiści, którzy nie lubią matematyki, i mężczyźni, którzy nie lubią kobiet, przejawiają dokładnie tę samą skłonność.Ale to nie wszystko. Kultywacja sfery przeżyć estetycznych przyznaje nową i ważną rolę pań­stwu, i to taką, z którą system przemysłowy, ze względu na swe upośledzenie, nie ma żadnego związku.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.