SPRAWDZIAN POLITYKI PAŃSTWOWEJ

Benthamowskim sprawdzianem polityki pań­stwowej było: „to, co służy największemu szczę­ściu jak największej liczby ludzi”, a szczęście mniej lub bardziej automatycznie utożsamiano z produk­tywnością. W dalszym ciągu jest to sprawdzian oficjalny. W dobie obecnej nie stosuje się go jednak bardzo skrupulatnie. Choć nie uznaliśmy zanika­jącej ważności towarów, wyczuliśmy ją. A jednak trzymamy się tego kryterium nawet w jego zwy­rodniałej postaci. Jest to o tyle prostsze niż stoso­wanie innych sprawdzianów — współczucia, szczęś­cia i pomyślności jednostki, rozładowania środo­wiskowych czy różnych społecznych napięć — któ­re teraz nabierają znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *