ZWIĄZKI ZAWODOWE

Najwyraźniej związki zawodowe kierowały się zdrowym instynktem, kiedy usiło­wały uczynić znośnym życie pracowników. Dlacze­go życie miałoby być nieznośne za cenę wytwarza­nia rzeczy niezbyt pilnie potrzebnych? Może należałoby poddać rewizji postawy wobec chylącego się do upadku środowiska. Szczęście i za­dowolenie mieszkańców miast fabrycznych Nowej Anglii i pozornie zaskakujący fakt, że wolą żyć w tych rozpadających się społecznościach, to wzglę­dy, jakie można przeciwstawić małej wydajności ich pracy w tych zakładach. Rozsądne i współczu­jące społeczeństwo będzie może próbowało uniknąć rozterek przemysłowej diaspory. Jeśli na towarach pilnie już nie zależy, czy możemy surowo nakazy­wać ludziom, by opuszczali swe domy i wytwarzali towary w jak największych ilościach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *