CHODZI O WIĘCEJ

Chodzi o znacznie więcej niż o decyzje w sprawie polityki gospodarczej. Idzie tu o cały system moral­ności, gdyż to, co my uważamy za purytańskie dziedzictwo, mocno tkwiło korzeniami w okolicznoś­ciach gospodarczych. W kraju wydzieranym puszczy każdy miał obowiązek oszczędzać i pracować, po­nieważ przyczyniało się to do zachowania i powię­kszenia zasobu dóbr niezbędnych do życia. I eko­nomia tradycyjna była czymś więcej niż analizą zachowania się i zbiorem zasad ustroju gospodar­czego. Miał on również kodeks moralny. Świat nie musiał nikomu zapewniać utrzymania. Jeśli czło­wiek nie pracował, to nie jadł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *