SKUTKI PODATKU OD SPRZEDAŻY

Liberał amerykań­ski jest, mimo wszystko, przeciwnikiem lepszych szkół, lepszych społeczności, lepszej komunikacji miejskie:j i właściwie nawet większej stabilizacji gospodarczej. Skutki podatku od sprzedaży są bardzo różne w krajach biednych i krajach bogatych, a jest to różnica jakościowa, nie ilościowa. W czasach an­cien regime’u we Francji podatek od soli (gabelle) tak był uciążliwy, że zdobył trwałą reputację i za­chował ją po dziś dzień w niektórych częściach Indii. W Stanach Zjednoczonych podatek od soli nawet tak wysoki, że pod jego wpływem cena wzrosłaby podwójnie lub potrójnie, nie sprawiłby nikomu większej różnicy. Nie wynika to stąd, że bez soli łatwiej się teraz obyć niż w czasach gabel­le. Ale podczas gdy dawniej sól stanowiła poważny wydatek, dzisiaj jest wydatkiem zupełnie drob­nym. I podczas gdy ongiś cena soli wyraźnie i bez­pośrednio odbijała się na innych wydatkach, obec­nie jest za niska, by jej wpływ dawał się zau­ważyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *