PRZYJĘCIE ZMIAN

Wiele osób skłonnych uwierzyć, że produkcja przestała być sprawą tak pilną jak pierwotnie, nadal będzie uważało zmiany w postę­powaniu i polityce, które to przekonanie za sobą pociąga, za dość trudne do przełknięcia. To zacho­wanie się i te kierunki polityki będzie otaczała at­mosfera nieudolności, a nawet niebezpieczeństwa. A nie warto chyba mówić, że ochoczo skorzysta z tego mądrość obiegowa. Życie i z pewnością język byłyby prostsze, gdy­byśmy mieli przyjąć zmianę i wynikłe z niej kie­runki polityki według ich wartości nominalnej. Znikłaby wtedy jednak także miła, niemal orien­talna cecha naszego życia politycznego, polegająca na drapowaniu pilnych potrzeb teraźniejszości w symboliczne szaty przeszłości. Chociaż produk­cja stała się mniej ważna, będziemy niewątpliwie w dalszym ciągu udawali, że tak nie jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *