Przydatność wiedzy w życiu

Aktualnie zdobywanie wiedzy w większości krajów przestaje opierać się na suchej znajomości faktów, dokładnych dat, nazwisk osób z przeszłości. Zdobywanie wiedzy historycznej, matematycznej, staje się sposobem na udowodnienie swojej przydatności na rynku pracy i niewątpliwie kandydaci na konkretne stanowisko w korporacji mają tak wysokie szanse na odniesienie sukcesu zawodowego, jak pokazują to ich wyniki szkolne. Często więc szczególna próba zapamiętania wszystkich tych informacji tak mocno mobilizuje dzieci, że nie są one w stanie podejść do wiedzy w bardziej kreatywny sposób, co zostało już dawno udowodnione przez psychologów z tych krajów. Z wolno więc zmienia się tam orientacja nauki i stopniowo zamiast zapamiętywania często absurdalnej ilości faktów i informacji kreuje się środowisko, w którym dzieci przede wszystkim zdobywają wiedzę praktyczną i uczą się kreatywnego wykorzystywania własnych umiejętności. W końcu dla działania całych społeczeństw to umiejętności praktyczne dominują nad teorią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *