Ocenianie postępów dzieci

Aktualnie odpowiednie ocenianie dzieci i ich przygotowywanie do wymagań świata zewnętrznego jest kluczowe dla zachowania stabilności społecznej a także wielu systemów. To na dopływie stale nowych pokoleń pracujących opiera się większość założeń liberalnych demokracji i bez właściwego przygotowania młodzieży, bez jej wyedukowania oraz wpojenia jej pewnych norm zachowania nie może być mowy o przedłużeniu więzi tak kluczowych dla wszystkich społeczności. Dlatego edukacja ma dzisiaj w systemie sprawowania władzy niemałe zadanie i często do indoktrynacji dochodzi nieświadomie na bardzo wczesnych etapie nauki. Nikogo więc nie dziwi dzisiaj, gdy coraz młodsze dzieci coraz chętniej namawiają swoich rodziców do tego, by ci pozwolili im na nieco bardziej swobodne uczenie się. W Internecie można dzisiaj znaleźć absolutnie wszystkie informacje na potrzebne tematy i dlatego obecność w szkole, chociaż niezbędna do zaliczenia kolejnych klas, nie jest jednocześnie niezbędna do odniesienia sukcesu zawodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *