PRZEZ WIELE LAT

Siła przeciwważna przejawia się również, choć w mniej widoczny sposób, na rynkach środków produkcyjnych. Przez wiele lat spółki samochodo­we, kupujące stal, silnie ograniczały potęgę sprze­dających ją stalowni. Detroit jest jedynym mia­stem, gdzie przy ustalaniu cen stali nie zastosowa­no historycznego różnicowania kosztów transportu. Polegało ono na tym, że wszyscy producenci, nie­zależnie od tego, gdzie znajdowały się ich zakłady, żądali tej samej ceny w każdym miejscu dostawy. Oczywiście sprowadzało to do minimum szansę wygrywania jednego zbywcy przeciw drugiemu przez mocnego nabywcę. Duże firmy samochodo­we stworzyły siłę przeciwważną, która umożliwiła im takie właśnie postępowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *