NORMALNE DZIAŁANIE

Nie chciały się zgodzić na żadne ograniczenia tej potęgi. Wyja­śniając notowanie „arbitralnych cen” na stal z De­troit, czołowy badacz różnicowania kosztów trans­portu określił parę lat temu — intuicyjnie, lecz trafnie — rolę siły przeciwważnej, gdy stwierdził, że „trudno jest wyznaczać wysokie ceny kartelowe szczególnie dużym i potężnym klientom, takim jak zakłady samochodowe w Detroit”.Bardziej normalne działanie potęgi przeciwwa­żnej na rynkach dóbr produkcyjnych ma za punkt wyjścia stosunkowo małą liczbę klientów, typową dla firm w tych gałęziach przemysłu. O ile produ­cent papierosów czy mydła ma setki tysięcy deta­licznych odbiorców, a wreszcie miliony konsumen­tów, o tyle producent maszyn czy urządzeń ma set­ki lub tysiące klientów, a tych ważniejszych często kilkunastu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *