PRZEJAW DZIAŁANIA

Działanie jej przejawia się najwyraźniej na ryn­ku pracy, gdzie zresztą przybrała najpełniejszą po­stać. Z uwagi na swój względny brak ruchliwości społecznej pojedynczy robotnik był od dawna bar­dzo słabo uodporniony przeciw prywatnej sile eko­nomicznej. Na przełomie stuleci nabywca wyrobów danej stalowni mógł zawsze zmienić dostawcę, jeśli uznał, że płaci za dużo. Albo też mógł sko­rzystać ze swego przywileju zwierzchności i nie kupować stali w ogóle. Robotnik nie miał takiej swobody działania, jeśli uważał, że jest za nisko wynagradzany. Zazwyczaj nie mógł zmienić miej­sca zamieszkania, a pracę mieć musiał.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.