POWIĄZANIE Z RUCHEM

Z ruchem tym wiążą się nazwiska Ernesta Weira, Thomasa Girdlera, Henry Forda, du Pontów i Sewella Avery. General Motors, Ge­neral Electric, U. S. Steel i inne dojrzałe korpo­racje były w o wiele większym stopniu skłonne uznać takie innowacje jak NRA , przyjąć postawę bardziej stoicką wobec reform Roosevelta i przy­stosować się do Nowego Ładu.Ale to nie wszystko. Widzieliśmy, że znaczna ^zęść działalności rządowej oddziałuje zupełnie ina­czej na przedsiębiorstwo tradycyjne niż na doj­rzałą korporację. To, co szkodzi pierwszemu, jest dobroczynne dla drugiej. Zaczęto to postrzegać w latach trzydziestych i od tej pory stopniowo po­strzegano coraz lepiej. Uderzającym przypadkiem było kształtowanie ogólnego popytu. Kształtowanie to, jak się przekonaliśmy, jest istotne dla skutecz­nego planowania w systemie przemysłowym, a za­tem i dla bezpieczeństwa i powodzenia techno- struktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *