WIELKI SEKTOR PUBLICZNY

Wielki sektor publiczny, oparty na sy­stemie progresji podatkowej z taką dodatkową re­kompensatą dla tych, których dochód maleje, jak ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, sam w so­bie nie jest mile widziany. Ale jest on środkiem aparatu regulacyjnego. Członkowie technostruktury sami nie muszą płacić podatku dochodowego korporacji, będącego zasadniczą częścią tego me­chanizmu. Obowiązek ten spada na barki akcjo­nariuszy lub gdy przedsiębiorstwo jest w stanie podbić swoje ceny, może zostać przerzucony na na­bywców. Obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecz­nych i ich odpowiednie zaksięgowanie to dla tech- nostruktury problemy czysto administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *