POTĘGA EKONOMICZNA

Potęga ekonomiczna, w któ­rej obliczu stawał robotnik sprzedający swą pra­cę — konkurencja rzeszy zbywców, którzy ubijali interes z garstką nabywców’ — stwarzała koniecz­ność organizowania się robotników dla własnej ochrony. Potęga spółek stalowych przynosiła zy­ski, w których, skutecznie rozwinąwszy siłę prze- ciwważną, mogli uczestniczyć.Zgodnie z powszechną, choć nie żelazną regułą najsilniejsze związki w Stanach Zjednoczonych powstały tam, gdzie rynek zaopatrują silne korpo­racje. I wcale nie przypadkiem wielkie spółki sa­mochodowe, stalowe, elektryczne, gumowe, narzę­dzi rolniczych, wydobywania rud nieżelaznych i hutnicze — pertraktują z potężnymi związkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *