POSZUKIWANIE GŁĘBSZYCH PRZYCZYN

W ostatnich latach problemy miejskie­go getta stały się przedmiotem ożywionej dyskusji. Poszukiwanie głębszych społecznych przyczyn nie­pokojów trapiących te getta motywowano do pew­nego stopnia nadzieją, że odkrycie tych przyczyń (i zwiększona siła policyjna) doprowadzi ewentual­nie do rozwiązań, które jakoś pozwolą pominąć kwestię kosztów. Jest to próżna nadzieja. Współczesny dom miejski kosztuje bardzo drogo. Jak dotąd nie oszacowaliśmy jeszcze, ile pieniędzy trzeba przeznaczyć, aby mógł zaspokoić wymogi publiczne, jeśli ma być wygodny czy choćby zno­śny. A pierwszym symptomem wskazującym, że przeznacza się ich za mało, jest narastające nieza­dowolenie w dzisiejszym getcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *