ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE UBÓSTWU

Ale jego następcy bądź niektórzy z nich niemal na pewno będą dalej ochraniać sy­stem keynesowski, skupiający się na popycie glo­balnym i produkcji, przed ideami, które Keynes mógłby chętnie lansować. Taki jest los każdego, kto wchodzi do kanonu mądrości obiegowej.Stanie się jasne, że środki zapobiegające ubóstwu wymagają w dużej mierze tego samego co środki zmierzające do równowagi społecznej. Ogranicze­nia, które skazują ludzi na pozostawanie w getcie, wynikają z niedoinwestowania sektora publiczne­go. A sposoby ucieczki od tych ograniczeń i wy­rwanie przyszłych pokoleń z ich władzy — lepsze odżywienie i zdrowotność, lepsze wykształcenie, większa ilość lepszych mieszkań, lepsze środki ma­sowego transportu, otoczenie bardziej sprzyjające skutecznemu uczestnictwu w życiu społecznym — wszystko to z nielicznymi wyjątkami wymaga zde­cydowanie większych inwestycji w sektorze pu­blicznym.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.