Piśmienność

Nie jest także bez wpływu na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. System symboli, którymi przedstawiamy język, jest wynalazkiem czysto ludzkim – złożoną, funkcjonującą od dawna techniką, sprawiającą, że gryzmoły na kartce są przez ludzki umysł konwertowane w niosące znaczenie słowa. Nauka czytania i pisania nie przychodzi w sposób równie naturalny co nauka chodzenia i mówienia: tę wiedzę każde kolejne pokolenie zdobywa w świadomym procesie uczenia się. Jest to proces długi i bolesny (większość dorosłych zapomniała już, ile musiała się namęczyć). Jednak w miarę postępów w korze przedczołowej mózgu dzieci – obszarze odpowiedzialnym za zdolność koncentracji uwagi, umiejętność planowania, samokontrolę i podejmowanie decyzji – powstaje coraz więcej połączeń nerwowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *