Dlaczego w erze multimedialnej czytanie jest takie ważne

Nie ulega wątpliwości, że czytanie, pisanie i rachowanie stanowią podstawę edukacji, z czego czytanie prawdopodobnie jest najważniejsze. Nawet w świecie multimediów, w którym rozrywka i informacja coraz częściej przybierają formę zwizualizowaną, umiejętność czytania niezbędna jest na każdym dosłownie kroku, przy czym niesie ze sobą wiele korzyści dodatkowych. Proces nauki czytania stanowi niezwykle istotną część rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka. Po pierwsze, nauka czytania poprawia zdolność myślenia. Język pisany jest bardziej złożony i wyrafinowany niż codzienny język mówiony, przez co czytanie prowadzi do znaczącego poszerzenia poglądów, wzbogacenia słownictwa dziecka i jego umiejętności wyrażenia samego siebie. Pisanie również jest w tym pomocne, ponieważ wymaga zwolnienia procesu myślenia i zastanowienia się nad wyborem słów i zwrotów najstosowniejszych dla wyrażenia konkretnej idei. lęzyk i myśl są ściśle sprzęgnięte ze sobą, tak więc wzbogacenie języka powoduje zwiększenie możliwości mózgu – dawno już zostało dowiedzione, że z chwilą kiedy dzieci przestają być analfabetami, znacznie wzrasta ich IQ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *