OKREŚLONE INTENCJE

Ponadto, ciągle jeszcze dyskretnie i w niezbyt określonych intencjach (jak konserwatywny duchowny patrzący na erotyczną rzeźbę) państwo ustala ceny i płace, bez czego ceny w systemie przemysłowym byłyby chwiejne. Do­prawdy organizację nowoczesnej gospodarki zapro­jektowała czyjaś przewrotność. Bo jak inaczej mo­głoby tak wiele nieuchronnych, zdawałoby się, po­trzeb złożyć się na system, który ciągle jeszcze cieszy się nazwą systemu opartego na wolnej kon­kurencji, choć w istocie tak bardzo zależy od władz państwowych?System przemysłowy jest istotnie nierozerwal­nie związany z państwem. Dojrzała korporacja w wielu poważnych dziedzinach stanowi ramię państwa. Państwo zaś, również w istotnych dzie­dzinach, jest narzędziem systemu przemysłowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *