WYRAŹNE ZAPRZECZENIE

Bardzo wyraźnie przeczy to przyjętej doktrynie, która potwierdza istnienie wyraźnej linii oddziela­jącej administrację państwową i gospodarkę pry­watną. Bieg tej linii — wyznaczającej to, co się należy państwu, i to, co jest przyznane gospodarce prywatnej — mówi nam, czy dane społeczeństwo jest socjalistyczne, czy nie. Trudno znaleźć bardziej istotny wyróżnik. Każdy związek między organiza­cją publiczną i prywatną jest uważany zarówno przez liberałów, jak i konserwatystów za występek. Dla liberałów oznacza on, że władzę publiczną prze­chwycono dla prywatnych korzyści i zysków. Dla konserwatystów oznacza on, że przywileje prywat­ne, prawo do samodzielnej działalności, zostały utracone na rzecz państwa. W rzeczywistości linia oddzielająca w systemie przemysłowym władzę pu­bliczną od prywatnej jest niewyraźna i w dużej mierze urojona, a nienawistny związek między or­ganizacjami publicznymi a prywatnymi jest zja­wiskiem normalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *