OBCIĄŻENIE KORPORACJI

Ponieważ obciążają korporacje i ludzi zamożnych, najsilniej odbijają się na zysku, który byłby zaoszczędzony, a nie na zysku, który byłby wydatkowany na artykuły konsumpcyjne. Inwestowanie zaoszczędzonego zysku od dawna uchodziło za najmniej stałe, a co za tym idzie, za najmniej pewne ogniwo między osiągnięciem zy­sku a jego powrotnym włączeniem się w nurt wy­datków. Podatek dochodowy stanowi zatem upust i gwarancję wydatkowania tam, gdzie jest ono właściwie najmniej pewne. Podatki dochodowe, a zwłaszcza osobisty podatek dochodowy, odgry­wają poza tym rolę wbudowanych stabilizatorów gospodarki. Gdy maleją zyski, podatek osobisty zmniejsza się automatycznie dzięki działaniu me­chanizmu progresywnej stopy podatku. W rezul­tacie, i nie bez racji, zaczął uchodzić za kluczowy w strategii zarządzania gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *