BIEDNE SPOŁECZEŃSTWO

Biedne społeczeń­stwo słusznie przystosowuje swoją politykę do ubogich. Społeczeństwo dobrobytu może śmiało zadać pytanie, czy zamiast tego nie powinno zli­kwidować ubóstwa. Co więcej, wzrost równowagi społecznej jest jednym z pierwszych warunków likwidacji ubóstwa. Współczesny liberał zbiera si­ły w obronie biednych przed podatkami, które w następnym pokoleniu, na skutek większych wkładów w ich dzieci, pomogłyby zlikwidować ubóstwo.Jeszcze inne zastrzeżenie budzi stosowanie bar­dzo podwyższonego podatku od sprzedaży, a mia­nowicie to, że w przeciwieństwie do podatku do­chodowego, płaconego przez poszczególne osoby i korporacje, nie przyczynia się on do stabilizacji gospodarczej. Podatki dochodowe dokonują tego w dwojaki sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *