NIEWIELKI KAPITAŁ

Wystarczy niewielkiego kapita­łu i bardzo przeciętnych zdolności, by zacząć sprze­dawać towary. Na przestrzeni dziejów zawsze było pod dostatkiem ludzi rozporządzających i jednym, drugim oraz czymś, co mogli sprzedawać. Drobny kupiec może zapewnić klientowi wygodę, usługi oparte na zażyłości, może też troszczyć się o szcze­góły i wszystko to razem wzięte umożliwia mu współistnienie z potężniejszymi konkurentami.Ci znów mają zwykle tę przewagę, że mogą ofe­rować towar po niższych cenach. Interesom ich grozi jednak ustawiczne niebezpieczeństwo ze stro­ny szybciej rozwijających się firm konkurencyj­nych i pojawiających się nowych firm. Zmniejsze­nie obrotów uniemożliwia z kolei obniżkę kosztów cen, od której zależy los firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *