NAJWAŻNIEJSI PRACOWNICY

Ci lu­dzie są najważniejszymi pracownikami dużej współczesnej organizacji detalistów. Pobierają wy­sokie uposażenie i zaliczają się do najinteligent­niejszych i najbardziej przedsiębiorczych ludzi w businessie. W toku codziennej pracy mogą być o  wiele lepiej znani i stosunkowo bardziej powa­żani niż ci, od których kupują. Jest to dość ważny wykładnik ich siły. Niektórzy wytwórcy dóbr konsumpcyjnych zdo­łali zabezpieczyć się przed działaniem siły prze­ciwważnej. Jedni, tak jak w przemyśle samocho­dowym i naftowym, dokonali tego tworząc zinte­growane ogniwa sprzedaży dla konsumentów — strategia ta potwierdza znaczenie wykorzystywania przez detalistów siły przeciwważnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *