MIERNIK WAGI

Większe organizacje zaopatrzenia de­talu składają zamówienia, do których dopasowuje się plany produkcyjne i niekiedy inwestycje naj­większych nawet fabryk. Tutaj jakakolwiek zmia­na powoduje natychmiastowe i poważne straty. Takie zagrożenie albo wręcz strach przed tą sank­cją wystarcza, aby dostawca stał się skłonny zre­zygnować z części lub wszystkich dochodów, jakie daje mu potęga rynkowa. Często musi w dodatku robić pewne ustępstwa na rzecz słabszych nabyw­ców, jeśli nie chce popaść w jeszcze większą za­leżność od potężnych klientów. Oczywiście w ta­kim układzie rzadko trafia się szansa wygrania jednego dostawcy przeciw drugiemu.Miernikiem wagi, jaką duże organizacje deta­listów przywiązują do rozwoju siły przeciwważnej, jest ich uznanie dla szefów działów zakupu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *