NA PRZYKŁADZIE RYNKU PRACY

Na przykładzie rynku pracy można doskonale zilustrować bodźce rozwoju siły przeciwważnej, ma ona bowiem na tym rynku szczególnie wielkie znaczenie; stanowiąc reakcję na siłę rynku, roz­wija się jednak wraz z nią i ogarnia całą gospodar­kę. Jednym z najważniejszych jej przejawów jako funkcji regulujących jest stosunek wielkiego de- talisty do firm, w których kupuje. Sposób, w jaki siła przeciwważna działa na tych rynkach, zasłu­guje na dokładniejszą analizę.Jednym z pozornie nieszkodliwych uproszczeń tradycyjnej teorii ekonomicznej było założenie, że producenci dóbr konsumpcyjnych sprzedają je bez­pośrednio konsumentom. Z tej racji uważa się inte­resy wszystkich przedsiębiorstw w zasadzie za ana­logiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *