MĄDROŚĆ OBIEGOWA

Mądrość obiegowa głosi, że społeczność, duża czy mała, sama decyduje, ile przeznaczy na usługi publi­czne. lę decyzję podejmuje się w sposób demo­kratyczny. Narażeni na niedoskonałości i niepew­ności systemu demokracji, ludzie postanawiają, z jakiej części swych prywatnych dochodów i dóbr zrezygnują na rzecz bardziej im potrzebnych usług publicznych. A zatem istnieje równowaga, choć bardzo przybliżona, między przyjemnościami, jakich dostarczają prywatne dobra i usługi, a tymi, które zapewnia władza.Okaże się jednak, że ten pogląd opiera się na przeświadczeniu o zupełnie niezależnie kształtowa­nych potrzebach konsumenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *