EFEKT ZALEŻNOŚCI

W takim świecie można by nie bez racji bronić doktryny, że konsu­ment, jako obdarzony prawem głosu, dokonuje wol­nego wyboru między dobrami publicznymi a pry­watnymi. Ale zważywszy efekt zależności — zwa­żywszy, że potrzeby konsumenta rodzą się w wyniku tego samego procesu, który je zaspokaja — konsu­ment nie dokonuje takiego wyboru. Podlega dzia­łaniu sił reklamy i współzawodnictwa, za których pomocą produkcja wytwarza swoje własne zapo­trzebowanie. Reklama działa wyłącznie, a współ­zawodnictwo głównie na rzecz prywatnie wytwa­rzanych dóbr i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *