ŁĄCZENIE PRZEKONAŃ

W społeczeństwie, w którym działalność gospo­darcza oparta jest w dużej mierze na motywacji materialnej, motywacja taka będzie wydawała się czymś normalnym w stosunkach między firmą prze­mysłową a państwem. Łączyć się z tym będzie prze­konanie, że urzędnicy państwowi chętnie korzysta­ją z okazji zarobienia pieniędzy, a taka ich postawa nie będzie wydawać się niegodziwością. Jeśli spo­łeczeństwo uznaje zbijanie pieniędzy za najwyższy cel społeczny i temu przyklaskuje, to urzędnicy państwowi będą często uważać za właściwe sprze­dawanie siebie lub swych decyzji w zamian za to, co gotowi są im dać nabywcy. Zdarzało się to w czasach pełnego rozkwitu tra­dycyjnych przedsiębiorstw korporacyjnych.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.