MIASTO LUB STAN

Miasto lub stan zdominowany przez korporację — Kali­fornia przez Southern Pacific, Montana przez Ana- condę, Pensylwania przez towarzystwa przemysłu stalowego i kopalń węgla, Michigan przez towa­rzystwa samochodowe — były to powszednie ele­menty przemysłowego krajobrazu. Sądzono, że kongresmani i senatorzy są rzecznikami (opłacany­mi lub wynagradzanymi w inny sposób) firm prze­mysłowych działających w ich stanach czy okrę­gach. Ludzie ci, finansowani lub kontrolowani w ten sposób, spełniali wiele wymagań przedsię­biorcy. Jego kontrola nad nimi nie była absolutna, ale dostatecznie duża na to, by usprawiedliwić przekonanie, że dominacja wielkiego przedsiębior­cy jest faktem. Aż do dziś dnia niezależny przedsiębiorca — właściciel firmy budowy dróg, właściciel zakładu ubezpieczeniowego, zarządca majątku, lichwiarz — jest najważniejszym źródłem funduszów politycz­nych i głównym kontrahentem w kupnie wpły­wów.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.