DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA A PRYWATNA

Granica między działalnością publiczną a prywatną, widziana w jakiejkolwiek dowolnie wybranej chwili, jest produktem oddzia­ływania wielu sił: tradycja, wybór ideologiczny, pilna potrzeba społeczna i względy polityczne — wszystko to odgrywa pewną rolę. O wiele częściej jednak, niż się na ogół przypuszcza, państwu przy­padają te czy inne funkcje, ponieważ traktując sprawę od strony czysto technicznej — administra­cja publiczna nie ma żadnego konkurenta czy so­jusznika.Towary i usługi, które można sprzedać za okre­śloną cenę, zajmują w gospodarce pozycję strate­gicznie uprzywilejowaną. Ich cena daje dochód, który włada siłą roboczą, kapitałem i surowcami niezbędnymi do produkcji. Jest to nieodłączne od procesu produkcji. W braku społecznej inter­wencji produkcja prywatna zmonopolizuje wszyst­kie środki.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.