DOSKONAŁOŚĆ ARCHITEKTURY

O   doskonałości architektoniczno-urbanistycznej dziewiętnastowiecznego Paryża decyduje nie wspa­niałość jego poszczególnych budynków, lecz har­monijność i logika jego ogólnego planu.Co więcej, dużej części architektury zawsze mu­si patronować państwo. To ono z natury rzeczy inicjuje budowę wyróżniających się gmachów, interesujących pomników, planowanie i zakładanie przyjemnych ogrodów i wodotrysków, rozległych perspektyw, imponujących placów, wznoszenie wy­niosłych wieżyc i bogatych fasad. Dopiero kiedy na­rody bardzo się wzbogaciły, a system przemysłowy postawił znak równości między wzrostem ekono­micznym a życiem, przestaliśmy uważać taki patro­nat za właściwą funkcję rządu. I bardzo często po­wiada się, że go na to nie stać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *