DORAŹNE SPEKULACJE

Zabieg ten polega na doraźnych spekulacjach. Mimo to po­zwala się domyślać, jaką wielką wagę przywiązuje się do uzyskanych tą drogą wyników.Innymi słowy,/rozwój człowieka jest tym, co ekonomiści od dawna nazywali gospodarką ze­wnętrzną. Korzyści z niego czerpią wszystkie firmy; nie jest dostatecznie jasno określony, żeby go ku­pować i żeby za niego płacić. To co jest prawdziwe w odniesieniu do rozwoju człowieka, jest też prawdziwe w odniesieniu do jednego z głównych jego owoców, czyli badań na­ukowych. Społeczeństwo, które samo wytycza so­bie cel zwiększenia podaży dóbr, będzie nieuchron­nie zmierzało do utożsamiania wszelkich innowacji z dodatkami do zasobu dóbr, zmianami w nim albo jego wzrostem. Co za tym idzie, zakłada, że rynek pobudzi do większości badań i że je opła­ci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *