W ODPOWIEDNICH WARUNKACH

W odpowiednich warun­kach — firmy muszą być wystarczająco duże w da­nej gałęzi produkcji i muszą spełniać niektóre in- ne wymogi — wolno nam oczekiwać, że gospo­darka dokona wspaniałego dzieła wynalezienia, rozwinięcia i opracowania nowych wzorów dóbr konsumpcyjnych oraz usprawnienia procesu ich ProdukcjL/Nie ma też powodu wątpić, że na po­dobną uwagę zasłużą w równie sprzyjających oko­licznościach przemysły dóbr kapitałowych, które wspierają tę konsumpcję artykułów spożycia. Wie­le tych osiągnięć będzie nam imponowało tylko do­póty, dopóki nie zaczniemy pytać, jak tworzy się i podtrzymuje popyt na uzyskane w ten sposób produkty. Jeśli zapytamy, będziemy musieli za­uważyć, że wiele wysiłku badawczego — jak choć­by w przemyśle samochodowym — zostaje zużyte na obmyślanie zmian, które można zareklamować.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.