CHARAKTER TECHNOSTRUKTURY

Kolegialny charakter technostruktury stawia ją również w gorszej sytuacji, jeśli chodzi o działal­ność polityczną. Przywództwo polityczne, przeko­nywanie i działanie to sprawa jednostek; czynności tych nie podejmują chętnie ludzie, którzy są przy­zwyczajeni do działania w grupie. Dojrzałą korpo­racją kierują komitety. Ale przekupstwo ciała ustawodawczego czy przekonanie wyborców jest na ogół dziełem ludzi działających indywidualnie.Oczywiście nie powinniśmy przesadzać. Techno- struktura ma łatwiejszy dostęp do środków maso­wego przekazu — prasy, telewizji, radia — a zatem może także wywierać wpływ polityczny. W dojrza­łych korporacjach, którym potrzebna jest sprzyja­jąca działalność polityczna — przykładem z prze­szłości może być przemysł produkujący napoje al­koholowe — dyrektorzy płacą sobie pensje, które pozwalają na podjęcie działalności politycznej.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.