BODŹCE DZIAŁANIA

Natomiast technostruktura nie może tak robić, nie otrzymuje bowiem dywi­dend.Nie ma ona również żadnych bodźców działania w tym kierunku. Przekupywanie urzędników pań­stwowych, kupowanie głosów wyborców czy wy­korzystywanie na różne sposoby możliwości finan­sowych do wywarcia wpływu na publiczne de­cyzje (np. groźba zwolnienia robotników czy zam­knięcia fabryki) nie są przykładami szczególnie chwalebnej działalności. Często pociągają za sobą nieprzyjemny rozgłos; z dawaniem łapówek zawsze wiąże się ryzyko, że ten, kto je daje, zostanie zde­maskowany i postawiony pod pręgierz przez tych, którym nie dał łapówki, i przez bardziej lęk­liwych spośród tych, którym je dawał. Ryzyko to przedsiębiorcy często się opłacało; można spokojnie nosić płaszcz krwawego pirata przemysłu, jeśli otrzymuje się odpowiedni łup. Ale zwykłą pensję trudno nazwać łupem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *