BRAK RÓWNOWAGI SPOŁECZNEJ

Brak równowagi społecznej jest także natural­nym wynikiem trwałej inflacji. Inflacja musi z na­tury godzić w różne jednostki i grupy z bardzo różnorodnym skutkiem. Niemal najciężej poszko­dowani poza rencistami i ludźmi zabezpieczonymi w inny sposób są pracownicy państwowi. W gos­podarce prywatnej firma sprzedająca towary znaj-, duje na ogół natychmiastowy sposób przystosowa­nia się do tendencji inflacyjnej. Jej zwyżki cen to właśnie inflacja. Dochody jej właścicieli auto­matycznie przystosowują się do tendencji zwyż­kowej. W tym stopniu, w jakim podwyżki płac stanowią część procesu inflacyjnego, odnosi się to także do zorganizowanych robotników przemysło­wych. Nawet niezorganizowani urzędnicy znajdu­ją się w otoczeniu, w którym ceny i dochody idą w górę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *