POŁOŻENIE PRACOWNIKA

Przystosowanie ich zarobków, choć mniej prędkie niż w wypadku robotników przemysło­wych, jest często w miarę szybkie.Położenie pracownika państwowego jest zgoła inne. Jego bardzo sztywne tabele płac zwyczajowo poddawano rewizji w długich odstępach czasu. poszczególnych stanach i miejscowościach in­flacja nie przynosi automatycznie dodatkowych dochodów, z których można by pokryć podwyżki pensji i zarobków. Zanim się zrewiduje płace wszystkich pracowników państwowych, rodzi się pokusa, by zaczekać na ewentualny koniec infla­cji. Pewien niepokój wywołuje myśl — zdaje się to być poważniejszym czynnikiem w Anglii niż w Stanach Zjednoczonych — że podwyżki pensji pracowników państwowych posłużą za zły przy­kład prywatnym pracodawcom i związkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *