BIERNA ZMOWA

Nie wi­dzieli oni, że w rezultacie byli ofiarami biernej zmowy między innymi businessmanami a pań­stwem.Jak widzieliśmy, członkowie technostruktury identyfikują się z jej celami, dlatego że uznają je za cele wyższe od celów własnych i dlatego że istnieje szansa na przystosowanie ich do celów własnych. Stosunek technostruktury dojrzałej kor­poracji do państwa jest taki sam. Państwo troszczy się usilnie o stabilność gospodarki, o jej ekspansję lub wzrost. Troszczy się ono także o oświatę, o roz­wój techniki i nauki, a najbardziej o obronę narodo­wą. Są to wszystko cele narodowe; tak jesteśmy z tym osłuchani, że z całym spokojem przyjmuje­my ich oczywistość. Każdy z nich ma swój odpo­wiednik w potrzebach i celach technostruktury. Wymaga ona stabilności i popytu, aby mogła pla­nować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *