AKCEPTOWANIE CELÓW ESTETYCZNYCH

Rozważania natury estetycznej muszą na ogół być uzupełnione dowodem, że po dłuższym czasie przyniosą zysk ekonomiczny.Gdyby celom estetycznym przyznano pierwszeń­stwo, to akcentowanie ich byłoby czymś normalnym można by przypuszczać, że podporządkowano by im efektywność przemysłową. Ale i to byłoby nie­wygodne. Akcentowanie celów estetycznych oznacza rów­nież poważną ingerencję w dziedzinie kierowania nabywcą, Dziedzina ta w licznych swych przeja­wach wymaga dysonansu — podrażnienia wrażli­wości estetycznej. Słup z reklamami, który harmo­nijnie stapia się z krajobrazem, ma niewielką wartośc; powinien on ostro odbijać od otoczenia. Ten efekt drażnienia poczucia estetyki wykorzystywany jest następnie do celów konkurencyjnych. Ta sa­ma zasada zamierzonego dysonansu stosowana jest w jeszcze większym stopniu w reklamie radiowej i telewizyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *